Värmepump, en klok investering för ekonomin och miljön

En värmepump kan jämföras med ett omvänt kylskåp, istället för att kyla din mat så värmer den upp din bostad, din sommarstuga eller kanske ett helt flerfamiljshus? Kort förklarat kan man säga att med hjälp av en kompressor som komprimerar uteluften, samt ett helt slutet system och ett köldmedium kramar man ut all värme som finns i luften som tas in i systemet, ut kommer endast den utvunna värmen. Köldmediumet återanvänds igen inne i systemet och gör samma sak med den nya luften som tas in i systemet, om och om igen. Sett ur en ekonomisk vinkel är en värmepump en mycket bra investering, ju äldre uppvärmningskälla som skall ersättas, desto större ekonomisk vinning gör man i regel.

Tre decenniers utveckling

Nibe har under tre decennier utvecklat värmepumpar för alla behov, stora som små. Designen av dagens pumpar hos Nibe har även den följt tidens utveckling tillsammans med teknikens steg under tre årtionden. Tekniken har effektiviserat komponenterna och processen så idag kan man relativt enkelt räkna hem en investering efter något år som från början verkade väldigt omfattande.

Men hur effektiv?

Värmer man idag upp sitt sommarställe, sin villa eller kanske en hyresfastighet med el och radiatorer blir det ganska kostsamt i längden. Med ett effektivt system från Nibe kan man få ner den kostnaden med upp till 80 %, det ger en effektivisering multiplicerad med fem! Värmen hämtas från berggrunden, många meter ned, eller från jorden under din gräsmatta bara någon meter ned, beroende på ditt uppvärmningsbehov avgörs från var man väljer att hämta värmen. Det är inte bara ekonomiskt, utan ett riktigt miljövänligt val att välja bergvärme- eller luftvärme- pump. Koldioxidutsläppen jämfört med direktverkande el reduceras kraftigt, riktigt miljövänligt och bra för framtiden med andra ord!

Varma sommardagar

Med dagens teknik kan man även enkelt med ett knapptryck omvända en värmepump, istället för att ge dig den goda värmen och hålla hushållet på en behaglig temperatur när termometern kryper nedåt, så kyler pumpen dina behov under de varmare perioderna under året. Samma teknik, fast omvänd, smart eller hur?

Värmer även varmvattnet

En stor kostnad i villor idag är uppvärmningen av varmvattnet. En pump från Nibe klarar av att även sänka den kostnaden, allt i ett enda slutet system som arbetar tyst, effektivt och snabbt. Nibes utveckling av tekniken som används har inte bara gjort systemen väldigt effektiva, tysta och miljövänliga, de kräver heller i stort sett inget underhåll utan sköter sig år efter år endast med mindre service som du utför själv.

Mer på denna webbplats.

Tags :
Kategorier : Hem

Lämna ett svar